Kompostárna Náměšť nad Oslavou / Vícenice - přijímané odpady

Katalogové číslo Název odpadu Kategorie odpadu
02 01 03
02 03 04
02 03 05

02 06 01
02 07 02
02 07 04
02 07 05

02 01 07
03 01 01
19 05 03
19 08 05
20 02 01
20 02 02
odpad rostlinných pletiv
suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
(odpady z výroby a zpracování ovoce, zeleniny, obilovin,...)
suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
odpady z destilace lihovin
suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
kaly z odpadních vod v místě jejich vzniku
(odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů)
odpad z lesnictví
odpadní kůra a korek
kompost nevyhovující jakosti
kaly z čištění komunálních odpadních vod
biologicky rozložitelný odpad (např. odpad ze zahrad a parků)
zemina

O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

Kde nás najdete ?

od Třebíče: silnice I/23, cca 100 m za odbočkou na Vícenice odbočit doprava (cca 2 km před Náměští nad Oslavou)

od Brna: silnice I/23, 2 km za Náměští nad Oslavou, před odbočkou na Vícenice odbočit doleva

 

Vzhledem k častým dotazům upřesňujeme, že naše kompostárny fungují v běžných provozních hodinách pro příjem bioodpadu i prodej zahradních substrátů, jen prosíme všechny o přístup adekvátní situaci s ohledem na zdraví zákazníků i našich zaměstnanců.

Děkujeme.

 

 

Kontakty:

Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D.

tel: 602 723 849

Ing. Hana Blechová 

tel: 724 911 213

 

e-mail: info@fertia.cz

Mapa - kompostárna Náměšť

Pracovní doba

 

 Úterý

 

Středa

 

Pátek

 

Prosinec - Únor

 

 

7.00 - 15.00 

 

7.00 - 17.00 

 

7.00 - 15.00

 

 - dle telefonické dohody